Geluiden in Huis 

Wanneer er vragen zijn
neemt u dan contact met ons op

 

 

Een goede verstandhouding met de buren bewaren

In huizen en flats is de geluidsisolatie vaak onvoldoende.
Het geluid van de buren vormt het grootste probleem.

  • In heel Europa klaagt een aanzienlijk deel van de bevolking over geluid van de buren.
  • Geluid kan een negatieve invloed hebben op het welzijn en de gezondheid van de mens.
  • Een overmatig geluidsniveau kan het concentratievermogen aantasten en normaal functioneren belemmeren. Bij een uitzonderlijk hoog geluidsniveau ontstaat pijn en gehoorverlies.
  • Van alle geluiden in huis wordt het geluid via de vloer gezien als het meest hinderlijk.
  • De keuze voor de “juiste” vloerbedekking kan doorslaggevend zijn bij het tegengaan van geluidsoverlast.
  • Het is niet zonder reden dat auto’s, treinen en vliegtuigen uitgerust zijn met tapijt.
  • Tapijt absorbeert meer geluid van de buren dan welke harde vloerbedekking ook.
  • De weerkaatsingsduur is half zo lang als die van een harde vloerbedekking.
  • Bij gebruik van tapijt wordt het contactgeluid met 25 tot 34 dB verminderd in vergelijking met slechts 1 tot 6 dB bij gebruik van laminaat. Dat is nu het verschil tussen geluid en rust.
Niveau van contactgeluidsverbetering in dB, met een vergelijking
In-House NoiseIn-House NoiseLärm in InnenräumenGeluiden in huis
© 2010-11-08 | www.pro-dis.info
Alle voorgebe*houde rechten.