Geluidsoverlast: geluid van voetstappen vormt 60% van de klachten

Geluid via vloeren is een belangrijke kwestie. Klachten over geluid van voetstappen vormt 60% van alle klachten in onderzoeken die betrekking hebben huishoudelijk geluid. Ook zijn er nog andere bronnen die huiselijk geluid produceren, zoals technische installaties: liften, waterleidingen etc.

(Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh, 2002)

Hoe contactgeluid wordt overgebracht

Contactgeluid wordt voornamelijk overgebracht via de vloer maar is ook mogelijk via de wanden. (Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh, 2004)

Geluidsbronnen die bewoners het meest hinderen

(Bron: Scottish House Condition Survey by Scottish Homes, 1996)