Een goede verstandhouding met de buren bewaren

Contactgeluid van de buren wordt een probleem als het geluid een te hoog niveau bereikt. Contactgeluid van voetstappen is in die zin tamelijk uniek dat bewoners, die eraan worden blootgesteld, het gevoel hebben dat zij er niet aan kunnen ontkomen. Dit geeft de bewoners vervolgens het gevoel dat zij geen controle meer over hun eigen omgeving hebben, ook al maakt de persoon die boven hen woont alleen maar normale woongeluiden.

Contactgeluid dat afkomstig is uit aangrenzende woningen werkt als een katalysator en kan indirect leiden tot een slechtere gezondheid. De mate waarin het geluid een negatief effect heeft op de gezondheid en het welzijn is afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon, zijn of haar gezondheid, de omstandigheden, de beleving van de overlast en de mate van controle daarover. Gevolgen van huisgeluiden die geen betrekking hebben op het gehoor, zijn:

(Bron: Noise and Health in the urban environment. Stansfield SA, Haines MM, Brown B (2000) Review of environmental Health 15 (1-2) 43-82)


Slaapgebrek kan fysieke en psychologische gevolgen hebben, zoals:

(Bron: The Building Performance Centre, Napier University, Edinburgh - 2002)

Rusten en naar de tv of radio luisteren zijn activiteiten die het meest worden verstoord. De ongewenste geluiden kunnen gevoelens van boosheid, depressie en angst oproepen. Geluid van de buren kan daarom leiden tot spanningen in de burenrelatie en kan aanleiding zijn tot ruzie en zelfs handgemeen.