VeiligheidWanneer er vragen zijn

neemt u dan contact met ons op

Beperkt risico, veilig gevoel
Veilig gevoel
  • Een vloerbedekking kan een risicofactor zijn voor uitglijden en vallen, in het bijzonder in gebieden met veel verkeer, zoals hotellobby’s, winkels, restaurants, luchthavens (inclusief de pier en loopbrug naar het vliegtuig), etc.
  • Oudere mensen zijn breekbaarder. Bij het ontwerpen van huizen of ruimten voor ouderen is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat zij uit kunnen glijden en kunnen vallen.
Risico
  • Mogelijk letsel. In het Verenigd Koninkrijk moeten zich elk jaar circa 15.500 mensen laten behandelen voor verwondingen, die het gevolg zijn van een val doordat zij zijn uitgegleden op houten vloeren. (Bron: ROSPA, quoted in Birmingham Evening Mail, 23/08/2001, “DIY, warning after death”)
  • Voor oudere mensen vormt letsel als gevolg van een val een groot gezondheidsprobleem. Mensen vallen om allerlei redenen: duizeligheid, plotseling voorover vallen, problemen met evenwicht en lopen, neurologische problemen, aandoeningen van spieren en skelet, medicaties, verwardheid, visuele beperkingen, etc. Als oudere mensen vallen, breken zij vaak botten, omdat het beendergestel zwakker wordt.
  • Gezien het groeiende aantal oudere mensen zal het aantal heupfracturen wereldwijd naar verwachting toenemen van een geschatte 1,7 miljoen in 1990 tot 6,3 miljoen in 2050.
  • Fracturen bij ouderen genezen moeilijk.

Op tapijt kan bijna niemand meer uitglijden. Dit is een essentieel vereiste om het CE-merk te kunnen verkrijgen.

In vergelijking met andere vloerbedekkingen glijden mensen minder uit op tapijt maar lopen zij bij gebruik van tapijt ook het minste risico dat zij een fractuur oplopen. De kracht van de inslag van een val hangt af van de dikte en constructie van het tapijt. Dikkere vloerbedekkingen zorgen ervoor dat de kracht van de inslag ten minste 7% minder is, dus ook minder letsel.

(Bron: Gardner et al., 1997, Med. Eng. & Physics, 20, 57-65)

Kleine kinderen leren eerder lopen op tapijt omdat dit hun een veiliggevoel geeft.

Tapijt kan de beweging van ouderen verbeteren. Een zachte vloerbedekking reduceert niet alleen het risico, ook geeft het ouderen een veilig gevoel.

Anti slipAnti slipTrittsicherVeiligheid voor iedereen
Meer over:


Terug naar PRODIS
© 2010-11-08 | www.pro-dis.info
Alle voorgebe*houde rechten.