Tapijt draagt niet bij aan luchtverontreiniging in huis

In de afgelopen jaren zijn er ten aanzien van het welbehagen en de gezondheid van mensen problemen gemeld die worden gerelateerd aan VOC’s in hun huizen, op hun kantoren en in andere gebouwen . (VOC’s zijn organische componenten die omwille van hun vluchtigheid vanuit bijvoorbeeld bouwmaterialen kunnen vrijkomen in de binnenlucht). Deze gevallen zijn aangemerkt als een Sick-Building-Syndrome (SBS) of een  uilding-Related-Illness (BRI). Onderzoek toont aan dat bouwmaterialen hiervan een oorzaak kunnen zijn.

De beste manier om VOC-belasting tot een minimum te beperken, is het onder controle houden en het reduceren van deze chemicaliën in alle bouwen huisuitrustingsmaterialen.

In de afgelopen 15 jaar hebben Tapijtproducenten die deel uitmaken van de organisatie GUT (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.) de VOC-uitstoot van hun producten op consequente wijze onder controle gehouden en gereduceerd.

De aanvaardbare VOC-limietwaarden in hun producten werden jaar na jaar verlaagd.
 

Onmiddelijk na productie laten alle GUT-geteste tapijten een VOCuitstoot zien van minder dan 300 μg/m3. Deze deze tapijten voldoen volledig aan het wetenschappelijk onderbouwd evaluatieprogramma voor productuitstoot, zoals vastgelegd in de “European Collaborative Action, Indoor Air Quality & Its Impact on Man, Report 18” en het “Duitse AgBBprogramma voor de uitstoot uit bouwmaterialen”.

GUT-systeem in vergelijking met ECA 18 en AgBB

 

ECA 18

Agbb

GUT

µg / mł

3 dagen

28 dagen

3 dagen

28 dagen

3 dagen

TVOC

5.000

200

10.000

1.000

300

TVOC zonder LCI

-

20

-

100

100

STVOC

-

-

-

100

30

R-Waarde

-

>1

-

>1

>1

Kankerverwekkende
stoffen

n.n

10

> n.n

n.n

n.n

 

Deze grafiek toont aan dat de VOC-uitstoot uit tapijten in de loop der tijd constant afneemt. Vandaag de dag zal een tapijt, dat voldoet aan de strenge criteria van de GUT-test, op geen enkele wijze bijdragen aan vervuiling van de lucht binnenshuis. Alleen tijdens de eerste weken zullen slechts uiterst kleine hoeveelheden VOC’s vrijkomen, waarna dit zal stoppen. Tapijten zijn veilig en vormen geen enkel gezondheidsrisico.

GUT-controletest
Criteria GUT-producttest (uittreksel)

Het gebruik van de hieronder genoemde stoffen is verboden of GUT heeft voor de stoffen limietwaarden opgesteld die niet mogen worden overschreden. Producten van GUT-leden voldoen aan deze criteria.

 

Organische dragers
(verfversnellers)

Verboden: Di-, tri-, tetra-, penta- en hexa-chloorbenzeen; di-, i-, tetra- en pentachloortolueen.

Azokleurstoffen

Verboden: kleurstoffen en pigmenten die, onder reductieve omstandigheden, kankerverwekkende aminen uitstoten.

Disperse kleurstoffen

Verboden: kleurstoffen die zijn geclassificeerd als “allergeen”.

CKankerverwekkende kleurstoffen

BVerboden: kleurstoffen die zijn geclassificeerd als “carcinogeen”

Zware metalen

Kleurstoffen en pigmenten die als ingrediënt van de verfcomponent specifieke zware metalen bevatten, zijn niet toegestaan voor het verven van het poolmateriaal.

Brandvertragers

Verboden: specifieke halogene en fosforhoudende brandvertragers.

Actieve biocidale stoffen

Biociden die aanwezig kunnen zijn als actieve substantie in samenstellingen zijn ňf verboden ňf er is een limiet vastgesteld voor de actieve substantie of groep van actieve substanties.

Uitstoot uit
textiele vloerbedekkingen

Vluchtige organische verbindingen uit textiele vloerbedekkingen worden vastgesteld op basis van een “Chamber”test in het lab. Voor een reeks verbindingen zijn limietwaarden gespecificeerd.

Geur

Het geteste materiaal mag alleen de zwakke geur hebben die kenmerkend is voor een nieuw product.

 

(voor meer details, raadpleeg Product testing op www.gut-ev.de )