••• VOC••• VOC••• VOC••• VOC

Vluchtige Organische Stoffen

Tapijt draagt niet bij aan luchtverontreiniging in huis

In de afgelopen jaren zijn er ten aanzien van het welbehagen en de gezondheid van mensen problemen gemeld die worden gerelateerd aan VOC’s in hun huizen, op hun kantoren en in andere gebouwen . (VOC’s zijn organische componenten die omwille van hun vluchtigheid vanuit bijvoorbeeld bouwmaterialen kunnen vrijkomen in de binnenlucht). Deze gevallen zijn aangemerkt als een Sick-Building-Syndrome (SBS) of een Building-Related-Illness (BRI). Onderzoek toont aan dat bouwmaterialen hiervan een oorzaak kunnen zijn.

De beste manier om VOC-belasting tot een minimum te beperken, is het onder controle houden en het reduceren van deze chemicaliën in alle bouwen huisuitrustingsmaterialen.

 

 

 

 

Het argument vóór tapijt

In de afgelopen 15 jaar hebben Tapijtproducenten die deel uitmaken van
de organisatie GUT (Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden
e.V.) de VOC-uitstoot van hun producten op consequente wijze onder
controle gehouden en gereduceerd.

De aanvaardbare VOC-limietwaarden in hun producten werden jaar na jaar verlaagd.

 

Onmiddelijk na productie laten alle GUT-geteste tapijten een VOCuitstoot
zien van minder dan 300 μg/m3.
Deze deze tapijten voldoen volledig aan het wetenschappelijk onderbouwd evaluatieprogramma voor productuitstoot, zoals vastgelegd in de “European Collaborative Action, Indoor Air Quality & Its Impact on Man, Report 18” en het “Duitse AgBBprogramma voor de uitstoot uit bouwmaterialen”.

GUT-systeem in vergelijking met ECA 18 en AgBB

 

Deze grafiek toont aan dat de VOC-uitstoot uit tapijten in de loop der tijd constant afneemt. Vandaag de dag zal een tapijt, dat voldoet aan de strengecriteria van de GUT-test, op geen enkele wijze bijdragen aan vervuiling van delucht binnenshuis. Alleen tijdens de eerste weken zullen slechts uiterst kleinehoeveelheden VOC’s vrijkomen, waarna dit zal stoppen. Tapijten zijn veilig envormen geen enkel gezondheidsrisico..

GUT-controletest

Het gebruik van de hieronder genoemde stoffen is verboden of GUT heeft voor de stoffen limietwaarden opgesteld die niet mogen worden overschreden. Producten van GUT-leden voldoen aan deze criteria.

 

Criteria GUT-producttest (uittreksel)

The use of the substances listed below is either forbidden or has GUT-specified limit values for the substances that must not be exceeded. GUTmember’s products are in accordance with these criteria.