Milieu vriendelijke productie

De eerste doelstelling van de GUT is de manier van productie en recycling te optimaliseren om zo de grootst mogelijke bescherming voor mens en milieu te verkrijgen. Dit begint met het gebruik van het materiaal. Bij de productie wordt al gekeken naar de mogelijkheden voor recycling

 

De aandacht bij de productie is ook gericht op het verven en de backing , processen die  gevoelig zijn voor het milieu. Op de eerste plaats komt verdere vermindering van  het watergebruik en beperking van de lozing van vervuilend afvalwater . Bij de backing wordt steeds gezocht naar producten met minder emissies.

Feiten