Het comfort van tapijt in het leven van alle dag

Tapijt brengt grote voordelen met zich mee op het gebied van comfort door geluidsabsorbtie en door het vasthouden van de warmte wat leidt tot energiebesparing.

 

 

GUT test en verbetert tapijt en om uw leefomgeving te beschermen
Tapijten die onder controle van de GUT staan zijn:

 
Elk jaar wordt onderzocht of het tapijt nog voldoet aan deze criteria.

Feiten:

(voor detailinformatiel zie ook  --> GUT- product tests