Over GUTWanneer er vragen zijn
neemt u dan contact met ons op

 

Europa brede samenwerking van een industrie

De stichters van de GUT hebben vastgelegd dat milieuzaken en bescherming  van de consument de basis moeten  zijn van de bedrijfscultuur. Zij realiseerden zich dat milieu gerelateerde zaken niet konden worden opgelost door individuele bedrijven of alleen op nationaal vlak. Producenten, zelfs als ze elkaars concurrenten zijn op de markt, moeten  Europa breed samenwerken op dit onderwerp.

Om dit doel te bereiken werd een partner netwerk opgericht met de chemische industrie, garen en wol producenten en relevante handels organisaties 

Het gemeenschappelijke doel: het verzekeren van een milieu vriendelijk product en bescherming van de consument gedurende de hele levenscyclus van tapijt.


Meer informatie over dit netwerk kan worden verkregen via de link op de rechterzijde van deze pagina.


De Leden van GUT engageren sich om:
  • Hun producten op schadelijke chemicaliŽn en uitstoten te onderzoeken, aan de hand van tests door ťťn van de vijf onafhankelijke Europese onderzoekcentra.
  • Hun producten te produceren met milieuvriendelijke installaties.
  • Samen te werken om alle milieuaspecten binnen hun productieproces voortdurend te verbeteren.
  • De normen van hun installaties onophoudelijk te controleren.
  • Voortdurend hun verplichtingen inzake schone lucht, zuiver water en recycling na te leven.

De voornaamste doelstelling van GUT is het optimaliseren van de productie- en recyclingprocedures, om mens en leefmilieu zo goed mogelijk te beschermen. Dit houdt in:

  • Zuinig gebruik van geselecteerde ruwe grondstoffen
  • Vermijden en verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen
  • Luchtuitstoten beperken
  • Producten gebruiken die bijdragen tot het welzijn van de consumenten
  • Recycling vereenvoudigen     

Om het leefmilieu en de gebruiker beter te beschermen tijdens de levenscyclus van tapijt, werken de fabrikanten via professionele organisaties samen met de experts van leveranciers om de processen te verbeteren.

About GUTAbout GUT‹ber GUTOver GUT

Meer over:

Het GUT label

Een netwerk van partners

Levens cyclus

Leden van de GUT


© 2010-10-19 | www.pro-dis.info
Alle voorgebe*houde rechten.