Product testingProduct testingProduktprüfungGUT testprocedures

GUT testprocedures

Schadelijke Stoffen... | Emissie... | Geur... | Testinstituten...


Het GUT-Test Protocol

is verdeeld in 3 hoofdsegmenten:

Het belangrijkste principe is het vermijden van ongewenste stoffen tijdens de productie.

Voor veel chemicaliën bestaat een gebruiksverbod of het aandeel van deze stoffen in de gebruikte grondstoffen wordt door grenswaarden beperkt.

Deze procedure volgt een eenvoudig, maar effectief principe:

........ het voorzorgsprincipe.

De lijst van deze stoffen wordt voortdurend bijgewerkt en aangepast aan de nieuwste inzichten. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de lijst van de zogenaamde SVHC (Substances of Very High Concern) onder REACH.

 

 


Testen van verontreinigde stoffen

Door middel van traditionele chemische analysemethoden worden zowel de grondstoffen als de textiele vloerbedekking op diverse verontreinigde stoffen gecontroleerd. Deze omvatten zware metalen, weekmakers, biociden en pesticiden van de traditionele POP's (Persistant Organic Pollutants) en de SVHC's van REACH.

»meer... 


De emissietest

Vluchtige organische stoffen (de zogenaamde VOC's), die door een nieuwe vloerbedekking aan de binnenlucht  kunnen worden afgegeven, kunnen met behulp van de testkamerprocedure worden bepaald. De test wordt volgens de huidige normen uitgevoerd en de evaluatie van de resultaten komt overeen met de Duitse (AgBB) en Franse (Afsset) systemen die op dat momenten worden gebruikt voor de evaluatie van bouwmaterialen in binnenruimten. »meer... 


De geurtest

Zelfs als alle VOC-grenswaarden worden nageleefd en de geteste textiele vloerbedekking als zeer emissiearm wordt geclassificeerd, kunnen sporen van verschillende stoffen onaangename geurtjes veroorzaken. Alleen de sensorische geurtest completeert de producttest overeenkomstig de GUT.

»meer...