Test op gevaarlijke stoffenWanneer er vragen zijn
neemt u dan contact met ons op

Test op gevaarlijke stoffen

De eigenlijke  test op gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd door na te gaan of deze aanwezig zijn in de gebruikte grondstoffen of toevoegingen

Om de consumentenveiligheid te garanderen moet tapijt dat het GUT label draagt voldoen aan de onderstaande eisen:

 • Tapijt moet altijd worden geproduceerd zonder toevoeging van bepaalde stoffen zoals

Organische dragers (verf versnellers), azo verfstoffen, disperse en kankerverwekkende verfstoffen, zware metalen ,brandvertragers, TBT en ZDEC (vulcanisatieversneller)

Details zie test criteria


  • Voor een aantal schadelijke stoffen zijn door de GUT mimimum waarden vastgesteld die niet mogen worden overschreden.

  Chloorfenolen, orthophenylfenol, gechloreerde en gefosforiseerde pesticiden, herbiciden, permethrine, zware metalen en VOS emissies

  Details zie test criteria


  De GUT producttests worden uitgevoerd door onafhankelijke Europese testinstituten in geavanceerde laboratoria.

  Een uitgebreid overzicht van de verboden stoffen en de door de GUT vastgestelde grenswaarden zijn opgenomen in de GUT brochure

  "GUT test criteria en grenswaarden "

  Pollutant testPollutant testSchadstoffprüfungTest op gevaarlijke stoffen


  GUT test criteria en grenswaarden

  Download
  pdf-file

   


  Meer over:


  © 2010-11-08 | www.pro-dis.info
  Alle voorgebe*houde rechten.