Wat is PRODISWanneer er vragen zijn
neemt u dan contact met ons op

 

PRODIS, het algemene Product Informatie Systeem van de Europese tapijt industrie

PRODIS is het eerste allesomvattende consumenteninformatiesysteem dat zowel informatie geeft over milieuaspecten van het product als informatie over onderwerpen als gezondheid en veiligheid. Daarnaast geeft PRODIS ook informatie over de gebruiksmogelijkheden en toegevoegde eigenschappen van het tapijt.

 

PRODIS geeft betrouwbare informatie aan de consument en handel is daarbij gebaseerd op :

 

  • Het GUT testsysteem gericht op emissies van vluchtige organische stoffen en de controle op het gebruik van chemicalien
  • Het gebruik van standaard symbolen voor de gebruiksklassificatie

Prodis is een initiatief van de Europese vereniging voor tapijt en milieu (GUT) en de Europese brancheorganisatie van tapijtfabrikanten (ECRA)
What is PRODIS?What is PRODIS?Was ist PRODIS?Wat is PRODIS?

Meer over:

Het PRODIS label

FCSS

Uitleg van de pictogrammen

GUT

ECRA

Deelnemende bedrijven

CE marking

2009-01-30 | www.pro-dis.info
Alle voorgebe*houde rechten.